صدای سخن عشق

هر کـه شد محرم دل، در حرم یار بـماند

Whoever was intimate with his heart, his love defined


وان کـه این کار ندانست در انکار بـماند

And he who was not, in his doubt was left behind


از صدای سخن عشـق ندیدم خوشـتر

Found nothing more joyful than the sound of words of love


یادگاری کـه در این گنـبد دوار بـماند

In this turning Merry-Go-Round that You rewind


دیوان حافظ

/ 1 نظر / 19 بازدید